filie
Carskie wrota - fragment ikonostasu

Dawna sztuka Sądecczyzny
Wystawa w zabytkowym budynku, będącym kiedyś domem kanoniczym, w większej części dotyczy sztuki sakralnej, prezentowanej w ramach ekspozycji sztuki cechowej XV-XIX w., dawnej sztuki ludowej XVIII-XIX w. oraz sztuki cerkiewnej XV-XIX w. Niewielkie przestrzenie w korytarzach zajmują wystawy poświęcone zamkowi w Nowym Sączu oraz burmistrzom miasta z doby galicyjskiej. W sali koncertowej prezentowana jest sztuka z sądeckich dworów i pałaców. Eksponaty są najcenniejszymi, najlepiej zachowanymi obiektami ze zbiorów działu sztuki.