filie

Zapraszamy do zaprenumerowania naszego newslettera, dzięki któremu będą Państwo na bieżąco informowani o aktualnych i planowanych wydarzeniach.

 1. Newsletter jest własnością serwisu www.muzeum.sacz.pl i Muzeum Okregowego w Nowym Sączu
 2. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i darmowe, po zapisaniu się na listę prenumeratorów
 3. Dane prenumeratorów newslettera nie są udostępnianie osobom trzecim, a sam newsletter jest rozsyłany bezimiennie, na podstawie podanego adresu e-mail.
 4. Zawartość newslettera należy do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i jest chroniona prawami autorskimi
 5. Każdy z prenumeratorów może w dowolnej chwili i dobrowolnie zrezygnować z dalszego otrzymywania naszego newslettera

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuje się, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz. Adres do korespondencji: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,  ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz

 1. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres do korespondencji: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania

 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu dostarczenia materiałów promocyjnych nt. działalności muzealnej
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art.6 ust. 1 lit.a RODO tj. wyrażona przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody podanie danych ma charakter dobrowolny.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów,  na które wyraża Pani/Pan zgodę. Po tym czasie dane będą przechowywane w minimalnej,  archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

XII.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.