filie

Zbiory Biblioteki Specjalistycznej od przeszło pół wieku gromadzone są poprzez kupno, przekazywanie przez osoby prywatne w formie daru lub drogą wymiany periodyków z innymi muzeami. Biblioteka dysponuje ponad 17 tys. książek, czasopism o charakterze regionalnym – sandecjana, galicjana oraz pozycji związanych z działalnością podstawową Muzeum Okręgowego.

Specjalistyczny zbiór Biblioteki zawiera również encyklopedie, leksykony, słowniki ogólne i dziedzinowe, syntezy dziejów sztuki, monografie artystów i albumy. W zasobach znajdują się także:

 • wydawnictwa z XIX wieku, m.in.:
  • Pieśni Ziemi Naszej z 1888 roku,
  • Ilustrowane Dzieje Literatury Polskiej Henryka Biegeleisena,
  • Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild z 1883 roku,
  • Baukonstruktionslehre – Die Konstruktionen in Holz,
  • Die Geschichte der Kirche und kirchlichen Kunst im Wandel der Jahrhunderte,
  • Lilla Weneda, Juliusza Słowackiego,
  • Dziesięciolecie Odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej,
  • Polska Jej Dzieje i Kultura od Czasów Najdawniejszych aż do Chwili Obecnej,
  • Nowe lecznictwo w przyrodzie, Bilz-a,
  • Księga Chwały Piechoty.
 • czasopisma regionalne z  I połowy XX wieku:
  • Głos Podhala,
  • Zew Gór,
  • Lot,
  • Dziennik Ziemi Sądeckiej,
  • Biuletyn Informacyjny Ziemi Sądeckiej.
 • wydawnictwa regionalne współczesne:
  • Rocznik Sądecki,
  • Almanach Sądecki,
  • Almanach Ziemi Limanowskiej,
  • Almanach Muszyny,
  • Almanach Karpacki „Płaj”,
  • Almanach Łącki,
  • Kwartalnik Gorlicki.

Korzystanie ze zbiorów ułatwia katalog alfabetyczno-rzeczowy.

Cennik usług

Biblioteka Specjalistyczna mieści się w dworze z Łososiny Górnej

DWÓR DAWNIEJ
Dwór łososiński wzniesiony został na początku „…wieku XIX – drewniany konstrukcji zrębowej, parterowy prostokątny, dwutraktowy z dwoma skrzydłami bocznymi od tyłu. Dach na budynku czterospadowy o połaciach lekko wklęsłych. Od zajazdu ganek na czterech kolumnach, z daszkiem dwuspadowym i szczytem. Wewnątrz kominek z I połowy XIX wieku…” (Dutkiewicz J., ‘’Katalog zabytków sztuki w Polsce” tom I Województwo Krakowskie zeszyt 7 Powiat limanowski str. 6.). Podczas rabacji galicyjskiej w 1846 r. chłopi splądrowali i zniszczyli łososiński dwór, a właściciel ledwie uszedł z życiem. W 1929 r. założona została tu szkółka agrarna (pierwsza w Polsce tzw. Górska Szkoła Rolnicza), która uczyła gospodarować na kamienistej beskidzkiej roli.
Istniała do 1952 r.