filie

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu dokłada wszelkich starań, aby być miejscem dostępnym i przyjaznym dla wszystkich, gdyż każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze.

Koordynatorem dostępności w Muzeum jest Daniel Lachor, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz wizyty w oddziałach Muzeum:

E:mail: d.lachor@muzeum.sacz.pl
Nr. tel.:
18 444 35 70  w. 106, 107
18 443 77 08  w. 123, 124

 

Informacje na temat procedury związanej z wnioskiem o zapewnienie dostępności

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Muzeum powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Zarządzenie dyr. muzeum w sprawie wprowadzenia Procedury postepowania z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej lub dostępności informacyjno–komunikacyjnej.

Wniosek – żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Wniosek – żądanie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

 

Dane teleadresowe
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 443 77 08

SMS: 605 289 154
e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl

 

Zapraszamy do odwiedzania oddziałów Muzeum, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz ruchu:

 

GMACH GŁÓWNY
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56

 

DOM GOTYCKI
Nowy Sącz, ul. Lwowska 3

 

GALERIA MARII RITTER I STARE WNĘTRZA MIESZCZAŃSKIE
Nowy Sącz, Rynek 2

 

SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY
Nowy Sącz, ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b

 

MIASTECZKO GALICYJSKIE
Nowy Sącz, ul. Lwowska 226

 

MUZEUM LACHÓW SĄDECKICH 
Podegrodzie 525

 

MUZEUM NIKIFORA
Krynica-Zdrój, Bulwary Dietla 19

 

MUZEUM PIENIŃSKIE 
Szlachtowa, ul. Łemkowska 37

 


 

Deklaracja dostępności  doc, 46,5 KB