filie

Opłaty za wyszukiwanie i udostępnienie materiałów ze zbiorów bibliotecznych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

1. Kwerenda zlecona z zewnątrz w zakresie wyszukiwania materiałów
bibliotecznych w obrębie posiadanych zasobów

a/ dla osób fizycznych lub instytucji
non profit – za 1 godzinę pracy pracownika merytorycznego 20,00 zł

b/ dla podmiotów gospodarczych – za 1 godzinę
pracy pracownika merytorycznego 40,00 zł

2. Wykonanie odbitek kserograficznych materiałów bibliotecznych

a/ format A4/1 szt – jednostronnie 0,20 zł

b/ format A4/ 1 szt – dwustronnie 0,30 zł

c/ format A3/ 1 szt – jednostronnie 0,50 zł

d/ format A3/ 1 szt – dwustronnie 0,60 zł

3. Wykonanie skanu z oryginału / za 1 szt
– odcienie szarości – format JPEG

a/ format A 1 3,00 zł

b/ format A 2 2,00 zł

c/ format A 3 1,50 zł

d/ format A 4 1,30 zł

4. Wykonanie skanu z oryginału / za 1 szt
– kolor – format JPEG

a/ format A 1 6,00 zł

b/ format A 2 5,00 zł

c/ format A 3 4,00 zł

d/ format A 4 2,00 zł

5. Nagranie na nośnik (płyta wliczona w cenę):

a/ CD 3,00 zł

b/ DVD 8,00 zł

6. Opłata za nieterminowe zwroty wypożyczonych
pozycji bibliotecznych
– kara umowna za każdy dzień zwłoki 0,50 zł