filie

PROJEKTY REALIZOWANE

Projekt „Drzewo świata – rośliny w kulturze ludowej Sądecczyzny”

Projekt „Muzealne szlaki kultury – znoszenie barier w dostępie do kultury i dziedzictwa regionu”

Historia powstania i rozpadu zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy Muzeum w Nowym Sączu

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Projekt „Muzealne Eksploracje Bez Barier – wirtualne spotkania z kulturą i sztuką”

Projekt „W kręgu cudownych przeobrażeń – obrzędowość rodzinna na Sądecczyźnie”

Projekt „Bicepsy Sądecczyzny”

Projekt „Za wolność i Sprawiedliwość. Powstanie Kuruców Emeryka Thökölyego”

Projekt „Rzecz z drugiej strony – nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym”

Projekt „Galicyjskie Eksploracje”

Projekt „Kultura ludowa i tradycyjna” – IV Konkurs Współczesna karpacka rzeźba ludowa w kamieniu

Projekt „Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy – IV etap”

Projekt „Z Nikiforem na Węgry. Z Violą Berki do Polski”

Projekt „Mistrz tradycji – haft lachowski”

Projekt „Kulturotwórcze znaczenie jarmarków i targów na Sądecczyźnie” – etap II

Projekt „Teatr Bogu i sobie – kultura religijna na Sądecczyźnie”

Projekt „Kulturotwórcze znaczenie jarmarków i targów na Sądecczyźnie”

Projekt „Polonica w zasobach archiwum państwowego w Lewoczy – III etap”

Projekt „Sądecko-spiskie pogranicze – historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad – kontynuacja w roku 2011”

Projekt „Sądecko-spiskie pogranicze – historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad”

Projekt „Jarmark Kultur – kontynuacja w roku 2011”

Projekt „Jarmark Kultur”

Projekt „Via Galicia”