filie

Ekspozycje stałe:
– Nowy Sącz w pierwszych dekadach autonomii galicyjskiej
– Odbudowa miasta po pożarze w 1894 r.
– Wielka wojna
– Dwudziestolecie międzywojenne
– II wojna światowa
– Galeria obrazów Bolesława Barbackiego

 

 

 

 

Fragmenty ekspozycji