filie

Zwracamy się z apelem o pomoc w gromadzeniu informacji na temat dawnych karczm, szynków i zajazdów żydowskich na terenie Sądecczyzny. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu rozpoczyna badania, których celem jest translokacja lub rekonstrukcja wiejskiego, żydowskiego szynku w Sądeckim Parku Etnograficznym. Obiekt będzie doskonałym uzupełnieniem skansenowskiej ekspozycji opisującej wielokulturowość Sądecczyzny. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje o tego typu budynkach funkcjonujących w przeszłości i tych, które dotrwały do naszych czasów. Prosimy o udostępnienie dokumentów takich jak fotografie, plany architektoniczne, druki ulotne i okolicznościowe, zapisy relacji i wspomnień.

Osoby chcące wspomóc nasze badania prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy:

KAMIL BASTA
JOANNA HOŁDA
Dział Etnografii
Sądecki Park Etnograficzny
Długoszowskiego 83 b
tel. 18 441 44 12, wew. 104
skansen@muzeum.sacz.pl

bądź pocztą tradycyjną:
Sądecki Park Etnograficzny
ul. Długoszowskiego 83 b
33-300 Nowy Sącz