filie

Organizatorzy konkursu wiedzy historycznej „Ziemia Sądecka – od przeszłości do współczesności” (Temat pracy 3 etapu: Nowy Sącz i Sądecczyzna od II poł. XIX w. do współczesności – ludzie, wydarzenia, fakty) zwracają uwagę na przypadające w tym roku rocznice i zachęcają uczestników do ich uwzględnienie w pracach.
Przypominamy, że termin zgłaszania prac do 3 etapu konkursu mija 16 maja br. Prosimy o dostosowanie się do zasad regulaminu.

 

– 230. rocznica urodzin cadyka Chaima Halberstama (29 kwietnia 1793 – 19 kwietnia 1876)

– 225. rocznica urodzin Jozsefa von Fejervary’ego (1798 r.)

– 205. rocznica urodzin i 125. rocznica śmierci Szczęsnego Morawskiego (15 maja 1818 – 10 kwietnia 1898)

– 170. rocznica urodzin i 105. rocznica śmierci o. Jana Sygańskiego SJ (18 czerwca 1853 – 22 marca 1918).

– 135. rocznica urodzin Jana Joachima Czecha (28 sierpnia 1888)

– 125. rocznica urodzin Tadeusza Mączyńskiego (4 października 1898)

– 120. rocznica urodzin Bronisławy Szczepańcówny (18 sierpnia 1903)

– 110. rocznica urodzin bł. Katarzyny Celestyny Faron (ur. 24 kwietnia 1913)

– 110. rocznica urodzin Antoniego Sitka (ur. 6 września 1913)

– 100. rocznica urodzin Ireny Styczyńskiej (9 lipca 1923 r. w Siennej)

– 100. rocznica urodzin bp Józefa Gucwy (20 grudnia 1923 r. w Kąclowej) i 55 lat od ogłoszenia jego biskupiej nominacji.

– 95. rocznica urodzin Władysława Hasiora (ur. 14 maja 1928)

– 85. rocznica śmierci Władysława Barbackiego (1 grudnia 1854 – 17 września 1938)

– 75. rocznica śmierci ks. infułata Romana Mazura (12 grudnia 1879 – 1 maja 1948)

– 60. rocznica śmierci o. Józefa Andrasza SJ (16 października 1891 – 1 marca 1963)

– 55. rocznica śmierci Nikifora Krynickiego (21 maja 1895 – 10 października 1968)

– 55. rocznica śmierci Ady Sari (29 czerwca 1886 – 2 lipca 1968)

– 20. rocznica śmierci Mieczysława Bogaczyka (3 sierpnia 1911 – 10 grudnia 2003)

– 20. rocznica śmierci Jerzego Masiora (7 lutego 1924 – 19 kwietnia 2003)

– 20. rocznica śmierci Zofii Rysiówny (17 maja 1920 – 17 listopada 2003)

– 940. rocznica kanonizacja pustelników Świerada i Benedykta, zamieszkujący w Tropiu nad Dunajcem – pierwszych sądeckich świętych.

– 800 lat temu, w 1223 r. po raz pierwszy w źródłach pojawiła się informacja o kasztelanie sądeckim

– 675. rocznica lokacji Piwnicznej

– 575 lat temu, w 1448 r. biskup krakowski kard. Zbigniew Oleśnicki utworzył kapitułę kanoniczą przy kościele św. Małgorzaty, wynosząc go tym samym do godności kolegiaty.

– 350 lat temu, w 1673 r., król Michał Korybut Wiśniowiecki wydał przywilej zezwalający Żydom na legalne osiedlanie się wewnątrz murów.

– 180-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jadwigi Królowej

– 130 lat od momentu, gdy w 1893 r. działacze ludowi – bracia Jan i Stanisław Potoczkowie z Rdziostowa – powołali w Nowym Sączu Związek Stronnictwa Chłopskiego – pierwszą chłopską partię polityczną na świecie.

– 110 lat temu (1913) sfinalizowano budowę nowosądeckiego wodociągu.

– 100 lat temu (1923) wieś Dąbrówka Niemiecka została przyłączona do Nowego Sącza.

– 90-lecie istnienia zespołu regionalnego „Górale Łąccy”

– 85 lat temu (21 marca), decyzją ministra Felicjana Sławoja-Składkowskiego, przywrócony został Nowemu Sączowi herb ze św. Małgorzatą,

– 85 lat temu odbył się IV Zjazd Górski i Święto Gór, w odnowionym zamku uroczyście otwarto Muzeum Ziemi Sądeckiej

– 85 lat temu oddano do użytku Dom im. Bronisława Pierackiego (później Dom Kultury Kolejarza, obecna siedziba MOK).

– 70 lat temu powstał Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej,

– 70 lat temu powstał Klub Sportowy „Start”

– 70 lat temu oddano do użytku schronisko na Hali Łabowskiej

– 65 lat temu, 9 maja 1958 r. Rada Ministrów, podejmując uchwałę w sprawie rozwoju gospodarczego powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenia uprawnień terenowych organów władzy państwowej na tym terenie, rozpoczęła realizację tzw. eksperymentu sądeckiego

– 60 lat temu, 11 sierpnia 1963 r., na polach obok kościoła w Zawadzie, kard. Stefan Wyszyński koronował obraz Matki Bożej Pocieszenia z jezuickiego kościoła pw. Ducha Świętego

– 60 lat temu powstał Zespół Regionalny „Sądeczanie”,

– 50 lat temu utworzono nowosądeckie osiedle Milenium

– 45 lat temu, w 1978 r., uruchomiono Szkołę Podstawową nr 18.

– 35 lat temu, 22 stycznia 1988 r., swoją premierę miały „Pastorałki sądeckie” Jerzego Masiora i Aleksandra Porzucka

– 35 lat temu powstała spółka Optimus, zajmująca się produkcją i sprzedażą komputerów.

– 30 lat temu, w 1993 r., ówczesny Wojewódzki Ośrodek Kultury (obecnie MCK „Sokół”) kierowany przez dyrektora Antoniego Malczaka, przejął budynek dawnej Sokolni Sądeckiej

– 25 lat temu powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (1 lipca),

– 25 lat temu powstała Szkoła Podstawowa nr 21 (w budynku której 1 września miało miejsce ogólnopolskie rozpoczęcie roku szkolnego)

– 25 lat temu powstała kryta pływalnia przy ul. Nadbrzeżnej (otwarta 20 września).