filie

KARTA DUŻEJ RODZINY /KDR/ to rządowy program adresowany do rodzin wielodzietnych, posiadających 3 i więcej dzieci.

Bilety wstępu w ramach KARTY DUŻEJ RODZINY:
4 zł (od 1 maja – 6 zł) – do: Domu Gotyckiego, Galerii Marii Ritter i Starych Wnętrz Mieszczańskich, Sądeckiego Parku Etnograficznego, Miasteczka Galicyjskiego, Muzeum Pienińskiego, Gmachu Głównego, Muzeum Nikifora
2 zł (od 1 maja – 4 zł)- do Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu

Zastosowana cena na bilety dla dorosłych i dzieci w ramach KDR nie dotyczy: biletów rodzinnych, biletów łączonych obejmujących zwiedzanie kilku oddziałów,
wstępu odpłatnego w wysokości 1,00 zł dla:
– uczestników zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
– uprawnionym na podstawie Nowosądeckiej Karty Rodziny.

Więcej o Karcie Dużej Rodziny