filie

Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Katedra Edukacji artystycznej i sztuk wizualnych – kierunki artystyczno-projektowe przy współpracy z:
Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej zapraszają do wzięcia udziału w XIII edycji Międzypowiatowego konkursu plastycznego dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i powiatów ościennych oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Konkurs pod patronatem:
JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu
dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. ANS
oraz
Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
dr. Roberta Ślusarka

Pejzaż z wieżami kościelnymi

Praca z wcześniejszej edycji konkursu